Märtsis 2024 avaldas Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018  kliimamuutusi käsitlevad muudatused. Rohkem infot on ISO kodulehel www.iso.org.