Intact OÜ üheks olulisemaks tegevuseks on aidata organisatsioonidel üles ehitada ja juurutada juhtimissüsteeme, mis toimiksid vastavuses rahvusvaheliste standarditega ning oleksid seejuures maksimaalselt kohandatud organisatsiooni nõuetele. Juhtimissüsteemide alane nõustamine puudutab lisaks uute süsteemide rajamisele ja juurutamisele vajadusel ka olemasolevate juhtimissüsteemide muutmist/ümbertegemist ning edasiarendamist.

Teenused

Intact OÜ pakub organisatsioonidele järgmisi
juhtimissüsteemide valdkonna teenuseid:

  • nõustamine/konsultatsioon

  • siseauditid, eelauditid jt.

  • standardite koolitused, siseaudiitorite koolitused jt.

juhtimisalased koolitused

Miks juurutada organisatsioonides juhtimissüsteeme?

Juhtimissüsteemi optimaalsel rakendamisel aitab see organisatsioonil keskenduda oma tegevustes olulistele asjadele – juhtimissüsteem võimaldab pikas perspektiivis hoida kokku kulutusi.

Kliendile orienteeritud lähenemine

Aitame klientidel jõuda sertifikaadini. Kõik organisatsioonid, kes on läbinud Intact OÜ-poolse juhtimissüsteemide konsultatsioonitsükli, on edukalt sertifitseeritud erinevate sertifitseerimisfirmade poolt.

Aastakümnete pikkune kogemus

Omame kompetentsi ning oleme klientidele soovi korral abiks sertifitseerimisprotsessiga kaasnevate küsimuste lahendamisel.

Aastakümnete pikkune juhtimissüsteemide valdkonna töökogemus on vorminud Intact OÜ teabekeskuseks, mis pakub asjasthuvitatud organisatsioonidele lahendusi nii teoreetilistes kui praktilistes küsimustes.

Valik avalike juhtimissüsteemide-alaste esinemiste slaide