NB: pakume lisaks kohapeal korraldatavatele tellitavatele koolitustele ka internetipõhiseid (Microsoft Teams keskkonnas) distantskoolitusi

Tellimisel koolitused

Intact OÜ pakub järgmisi tellitavaid juhtimissüsteemide valdkonna koolitusi:

Juhtimissüsteemide (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 jt.) siseaudiitorite koolitused

Siseaudiitorite koolituste eesmärgid on järgmised:

  • selgitada koolitusel osalejatele standardi(te)s (näiteks ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 jt.) siseaudititele esitatud nõudeid
  • tutvustada koolitusel osalejatele standardis ISO 19011 esitatud juhiseid
  • õpetada koolitusel osalejaid siseauditeid planeerima, ettevalmistama, läbi viima ning siseauditite aruannet koostama, kirjutama ja esitama
  • anda koolitusel osalejatele juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimise praktilisi oskusi

2-päevased koolitused lõppevad eksamiga. Koolituse edukalt lõpetanud saavad vastava tunnistuse. Lühemate koolituste puhul eksamit ei toimu ning koolitusel osalenud saavad vastava tunnistuse.

Juhtimissüsteemide siseaudiitorite värskenduskoolitused/täienduskoolitused

Siseaudiitorite värskenduskoolituste/
täienduskoolituste abil on võimalik töötajatel kunagi omandatud siseaudiitori kvalifikatsiooni värskendada/täiendada ning edasi arendada.

Koolitusel osalenud saavad vastava tunnistuse.

Juhtimissüsteemide standardeid tutvustavad koolitused

Intact OÜ pakub juhtimissüsteemide standardeid (näiteks ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jt.) ning juhtimissüstemide standarditega seotud standardeid (näiteks ISO 19011 jt.) tutvustavaid koolitusi.

Koolitusel osalenud saavad vastava tunnistuse.

Protsesside riskide hindamise koolitus

Intact OÜ pakub protsesside riskide hindamise koolitusi. Riskihindamise sisu on lühidalt järgmine:

  • vaadeldava protsessi kohta luuakse protsessi koostisosade – sisendid, väljundid, ohjed ning ressursid – nimekiri
  • luuakse protsessi koostisosade võimalike ohutegurite nimekiri
  • hinnatakse ohuteguritest tulenevaid riske
  • kõrge riski puhul selgitatakse välja vajalikud ohjemeetmed ning võimalused
  • pärast ohjemeetmete rakendamist teostatakse uus riskide hindamine

Koolitusel osalenud saavad vastava tunnistuse.

Koolituse hinnapakkumise saamiseks täitke Intact OÜ kodulehel hinnapäringu vorm.