NB: pakume lisaks tavapärastele juhtimissüsteemide valdkonna audititele ka internetipõhiseid, Microsoft Teams keskkonnas läbiviidavaid auditeid.

Auditeerimine

Intact OÜ pakub järgmisi juhtimissüsteemidega seonduvaid auditeid:

Juhtimissüsteemide siseauditid

Seda teenust kasutavad organisatsioonid, kes on otsustanud hoida oma juhtimissüsteem(id) toimivana, kuid ei koolita oma töötajaid siseaudiitoriteks. Intact OÜ pakub nii üksikstandarditele (näiteks ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 jt.) vastavaid kui ka integreeritud (näiteks ISO 9001+ISO 14001, ISO 9001+ISO 14001+ISO 45001 jt.) juhtimissüsteemide siseauditeid. Vajadusel aitame kliente nende siseauditi protseduuri ülevaatamisel ning kaasajastamisel.

Siseauditite läbiviimisel aitame klienti soovi korral siseauditite programmi ja plaani koostamisel (kuulub hinna sisse). Siseauditi kohta koostame ja esitame kliendile kirjaliku aruande (kuulub hinna sisse).

Eelauditid

Intact OÜ pakub organisatsioonidele, kes valmistuvad sertifitseerimisauditiks, eelauditeid. Selle auditi tulemusena saab organisatsioon adekvaatse ülevaate, kas ja mil määral on juhtimissüsteem valmis sertifitseerimiseks. Soovi korral koostame ja esitame kliendile eelauditi kirjaliku aruande.

Teise osapoole auditid

Intact OÜ pakub teise osapoole auditeid – see on kliendi audit tarnija juures.

Vastavuse hindamise auditid

Intact OÜ pakub vastavuse hindamise auditeid. Standardites ISO 14001:2015 ning ISO 45001:2018 toodud vastavuse hindamise nõude täitmiseks on erinevaid võimalusi. Üheks universaalsemaks võimaluseks seda nõuet täita on teostada organisatsioonis perioodiliselt vastavuse hindamise auditeid. Auditi kohta koostame ja esitame kliendile kirjaliku aruande.

Auditeerimise hinnapakkumise saamiseks täitke Intact OÜ kodulehel hinnapäringu vorm.