ISO/IEC 17021-1 on rahvusvaheline standard mis kehtestab üldised nõuded juhtimissüsteeme auditeerivatele ja sertifitseerivatele organisatsioonidele.

Sertifitseerimisfirmadele, kes tegutsevad meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimissüsteemide (ISO 13485) sertifitseerimise ja auditeerimise valdkonnas, on Rahvusvahelise Akrediteerimisfoorumi (IAF) poolt kehtestatud täiendavad nõuded.

Alates 01. veebruarist 2023 hakkab kehtima IAF’i vastava kohustusliku dokumendi uus version: IAF MD 9:2022 issue 4