Tulenevalt EL meditsiiniseadmete direktiivi (EU Directive No. 93/42/EEC) asendumisest EL meditsiiniseadmete määrusega (EU Regulation No. 2017/745) pakub Intact OÜ järgmisi teenuseid:

  • meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsiooni (ISO 13485:2016 + CE märgis, 2017/745) kooskõlla viimine EL meditsiiniseadmete määruse nr. 2017/745 nõuetega
  • siseauditid ISO 13485:2016 + CE märgis (2017/745)